Norske bedrifter i Kina tar sars-epidemien på alvor

Norske bedrifter som er stasjonert i Kina, tar sars-epidemien på alvor og gjør for tida mest mulig av arbeidet per telefon, telefaks og e-post.