Driver butikk på sikkerhet offshore

Staben er nesten doblet på to år. Nylig fikk FPE på Forus en 12 millioners kontrakt på brannslokkingutstyr til Kristin-feltet.