Uvanlig studentpraksis

Studentene Kyrre Skoge og Christina Bergstøl er med på å plukke utkandidater til nye hotelljobber. Praksisen er en del av studiet påNorsk hotellhøgskole.