Ingen løsning på lakeskonflikt

Norge klarte ikke å bli enig med EU om en løsning på laksekonflikten med fredag ettermiddag.