- Kan ikke være noe sosialkontor

Markedsdirektør Anders Tøgard i Nordisk Ekspress sier at selskapet i realiteten tar for lite når det krever 150 kroner for å tollklarere julepakkene.