Legger ned 21 arbeidsplasser

EWOS har nå valgt å avvikle produksjonen av fiskefór ved selskapetsfabrikk i Hillevåg. Produksjonen ventes avsluttet innen utgangen avfebruar 2003. 21 personer mister arbeidsplassen sin.