Økte inntekter i statsregnskapet

Statsregnskapet medregnet Folketrygden viser at statens inntekter i1. kvartal 2001 var på 137 milliarder kroner, mot 127 milliarder isamme periode i fjor.