Bygger bredbånd fortere enn planlagt

Lyse Tele bygger ut bredbånd i mye høyere tempo enn opprinnelig planlagt.