Klart utilfredsstillende 2003-halvår

SAS-gruppen hadde et underskudd på 1,8 milliarder svenske kroner før skatt i første halvår, mot minus 407 millioner i samme periode i fjor.