Fordel arven mens du er i live

En veletablert og tilnærmet gjeldfri generasjon har store verdier åvidereføre til barn og barnebarn. Med planlegging kan arvenfordeles på den måten som er best for familien, forebyggerkonflikter og reduserer arveavgift.