Produksjonen på norsk kontinentalsokkel redusert

Gjennomsnittlig dagsproduksjon på norsk kontinentalsokkel var om lag 2. 576. 000 fat stabilisert olje i juni. Ifølge Oljedirektoratet skyldes nedgangen vedlikeholdsstans på feltene.