Røykutvikling på borerigg

Like før klokken 14 i dag oppdaget mannskapet om bord på boreriggen "Deep Sea Trym" røyk fra generatorrommet. Riggen var da på vei til Ringhorn-feltet for å bore.