Aksjon mot mobbing

Ansatte ved ni skoler i Stavanger kurses i dag i Zero-programmet, som skal redusere mobbingen i skolene.