Kontrakt på 400 mill. til ABB fra Statoil

Statoil har tildelt en kontrakt til ABB Offshore Systems for tilknytning og modifikasjonsarbeid på Sleipner stigerørsplattform i Nordsjøen.