Selger slagg til England

Helt siden 1974 har Tinfos Jernverk vært rundhåndet med slagg til utfylling av tomter, og de siste årene: Flere tusen lass til den nye golfbanen på Kvinesheia.