Midtnorsk olje et eventyr - for Rogaland

Fylkene nord for Stad er lei av å bli tilgodesett med knapper og glansbilder fra olje— og gassvirksomheten utenfor egen stuedør.