Mot forlik i Riis-saken

Amelia og Einar Riis har akseptert statens forlikstilbud på nærmere 55 millioner kroner. Ifølge Riis' advokat, Herman J. Berge gjenstår bare formaliteter før forliksavtalen kan undertegnes av ekteparet og Justisdepartementet.