Ny undersøkelse tilsier stabil rente

Norske økonomer forventer at den årlige konsumprisveksten vil liggerundt 2,5 prosent både ett, to og fem år fram i tid.