Elevene har reist - rektor er på plass

Du må ikke tro rektor har like lang ferie som elevene igrunnskolen. Rektor Anndi Lomeland Jacobsen ved Madlavoll skole hari prinsippet fire ukers ferie, men har nå fem etter at hun fylte 60år.