Neppe rentekutt onsdag

Hovedstyret i Norges Bank skal onsdag på ny vurdere rentenivået, men lite tyder på at det blir gjennomført endringer i dagens signalrenter.