Sterkere fra Vår Energi i første kvartal

Vår Energi mer enn dobler resultatet i første kvartal fra samme kvartal i fjor. Olje- og gassprodusenten venter nå én milliard dollar i utbytte i år, opp fra 800 millioner dollar.

Dette er Goliat-feltet i Barentshavet, hvor Vår Energi er operatør.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Resultatet etter skatt ble på 414 millioner dollar i første kvartal, opp fra 162 millioner dollar ett år tidligere, ifølge Vår Energis kvartalsrapport.

Selskapet øker forventningene til utbyttet i 2022 til én milliard dollar gitt dagens markedsforhold, mens selskapet tidligere ventet et utbytte på 800 millioner dollar.

Omsetningen ble på 2,49 milliarder dollar, opp fra 1,06 milliarder dollar på samme tid året før. Omsetningen er også ti prosent høyere enn i det foregående kvartalet, noe som ifølge Vår Energi skyldes høyere olje- og gasspriser.

– Dagens råvarepriser reflekterer den betydelige usikkerheten som er skapt av Russlands invasjon av Ukraina i februar. Krigen kommer på toppen av allerede stramme energimarkeder ettersom global etterspørsel henter seg inn etter coronapandemien, sier konsernsjef Torger Rød i Vår Energi i en melding.

Han peker på at forstyrrelser i globale verdikjeder og høyere inflasjon skaper usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover. Han sier at driften i Vår Energi var solid, og at selskapet leverte betydelige gassvolumer til Europa.

– Dette vises igjen i vår eksepsjonelle kontantstrøm i kvartalet, og i vår økte guiding på utbytte i 2022 til én milliard dollar, sier Rød.

Ubyttet i første kvartal blir på ni cent per aksje, som utgjør totalt 225 millioner dollar. Dette skal utbetales i mai, opplyser Vår Energi.

Produserte 242.000 fat per dag

Selskapet sier at det oppnådde en gasspris som tilsvarer 163,4 dollar fatet i første kvartal, mot 35,4 dollar på samme tid året før. Vår Energi oppnådde en oljepris på 99,6 dollar fatet i første kvartal, mot 60,6 dollar fatet i samme kvartal året før

Produksjonen falt imidlertid til 242.000 fat oljeekvivalenter per dag i første kvartal, fra 259.000 fat per dag i foregående kvartal og 272.00 fat per dag i første kvartal i fjor.

Av dette utgjorde råoljeproduksjonen 137.000 fat per dag, gassproduksjonen 85.100 fat per dag og NGL-produksjonen 19.900 fat per dag.

Produksjonen er ifølge Vår Energi ned fra kvartalet før på grunn av naturlig produksjonsfall, forhold ved driften og endringer i selskapets omregningsfaktor for gass.

Selskapet har nedjustert konverteringsfaktoren for gass fra 6,65 fat oljeekvivalenter per 1.000 kubikkmeter gass til 6,29 fat oljeekvivalenter, for å være i tråd med vanlig praksis i norsk olje- og gassbransje. Dette ga isolert sett en reduksjon i rapportert volum på 5.000 fat oljeekvivalenter i første kvartal, ifølge Vår Energi.

Med endret omregning ville selskapets produksjon i fjerde kvartal ha vært på 253.000 fat oljeekvivalenter per dag. Selskapet rapporterte en produksjon på 258.600 fat per dag i fjerde kvartal.

NB! I forrige avsnitt stod det tidligere at eksempelet gjaldt for første kvartal, men det riktige var fjerde kvartal. Saken er endret 27. april kl. 7.30.

Skal øke produksjonen

Vår Energi ble dannet da Eni Norge og Point Resources slo seg sammen i 2018. Selskapet gikk på børs 16. februar, og meldte om at det hadde fått 19.000 nye aksjonærer.

Selskapet har et mål om å øke produksjonen til 350.000 fat oljeekvivalenter per dag innen utgangen av 2025. Vår Energi har også mål om å redusere produksjonskostnaden fra 12 dollar fatet i 2021 til åtte dollar fatet ved utgangen av 2025.

I første kvartal var produksjonskostnaden på 12,1 dollar fatet, mens kostnaden i fjerde kvartal var på 13,4 dollar fatet.

Utbyttet fra Vår Energi er nå ventet på én milliard dollar i 2022, mens selskapet tidligere ventet 800 millioner dollar. Fra 2023 har selskapet meldt at det planlegger om å betale et utbytte som tilsvarer 20–30 prosent av kontantstrøm fra driften (CFFO).

Vår Energi hadde en lekkasje ved subseanlegget på Balder i kvartalet, men sier at ingen ble skadet og at lekkasjen hadde mindre påvirkning på miljøet.

I fjerde kvartal 2021 fikk Vår Energi et resultat etter skatt på 208,6 millioner dollar, mens omsetningen ble på 2,27 milliarder dollar.

I fjerde kvartal i fjor hadde Vår Energi en produksjon på 258.600 fat oljeekvivalenter per dag, hvorav gassen utgjorde 94.600 fat per dag. I fjerde kvartal oppnådde Vår Energi en oljepris på 80 dollar fatet og en gasspris på 148 dollar per fat oljeekvivalenter.

Vår Energi snur i pluss i fjerde kvartalVår Energi før børsdebuten: 19.000 nye aksjonærerVår Energi-sjefen etter sjokkbølgene i gassmarkedet: – Det er kanskje en ny realitet
Publisert: