Tidenes beste resultat for Petoro

Aldri har statens olje- og gasselskap levert mer penger til oljefondet enn i årets tredje kvartal.

Kristin F. Kragseth overtok som ny Petoro-sjef tidlig i sommer.
Publisert: Publisert:

De siste månedene har oljeprisen og spesielt gassprisene vært svært høye. Selskapene som selger olje og gass, håver dermed inn penger. Onsdag denne uken leverte Equinor et kvartalsresultat mer enn ti ganger høyere enn tilsvarende periode i fjor.

Torsdag var det Petoros tur, og i sitt første hele kvartal som toppsjef kunne Kristin F. Kragseth overføre 44 milliarder kroner til oljefondet. Tallet er det høyeste i et kvartal siden Petoro ble etablert i 2001.

– Det er lett å se til de høye råvareprisene, men det er viktig å understreke at det er langsiktig arbeid som gir avkastning her. Uten stabil og høy produksjon hadde det ikke hjulpet med høye priser, sier Kragseth til Aftenbladet/E24, men understreker samtidig at det er de ekstreme prisene som er den direkte årsaken.

Enorme svingninger

Kontrasten til fjoråret er stor. Totalt bidro Petoro med 59 milliarder kroner til oljefondet i hele 2020, altså bare 15 milliarder mer enn i årets tredje kvartal alene. Overføringen har aldri vært lavere enn i fjor. Den gang var det svært lave priser som var årsaken, blant annet som følge av lite etterspørsel etter olje og gass da verden stoppet under koronapandemien.

– Det er store forskjeller. Dette viser hvor mye markedet svinger og hvordan alt henger sammen med alt, sier Kragseth.

Oljeprisen ligger i dag rundt 85 dollar per fat. Tidlig i pandemien bikket den en stund under 20 dollar. Gassprisene er på sin side fire-fem ganger høyere enn normalt. Kragseth mener prisene ikke er bærekraftige på sikt.

– Det er bra for Norges inntekter, men ikke for dem som er avhengige av gassen. FNs bærekraftsmål sier blant annet at folk må ha tilgang til ren energi de har råd til, sier hun.

Les også

Ny Petoro-sjef: – En mulighet jeg ikke kunne si nei til

Les også

Kjemperesultat for Equinor: – Nå er det bånn gass igjen på norsk sokkel

Tror på gassen

Kragseth understreker at det ikke betyr at hun håper på lavere priser.

– Jeg skulle jo ikke ønske at prisene var lavere. Vårt oppdrag er å maksimere verdiene fra det staten eier på norsk sokkel, og sånn sett er det bra. Men det går an å reflektere over hva det betyr globalt og for energiomstillingen.

Det er diskusjoner om hvilke rolle gassen kommer til å spille i energimiksen framover. Kragseth mener dagens situasjon, med svært høye strømpriser, er et bevis på at den blir avgjørende.

– Dagens situasjon viser hvor viktig Norge er som en pålitelig leverandør av gass til Europa, og hvordan hele energisystemet henger sammen. Hele energibildet er komplekst, og kanskje kan situasjonen vi nå har bidra til mer realisme i energidebatten. For meg er det helt klart at norsk gass vil være viktig i overgangen til et fornybart system.

Selv om hun ikke kan ta æren for knalltallene selv, er Petoro-sjefen svært godt fornøyd med å kunne levere rekordresultat.

– 44 milliarder er et enormt høyt tall. Det er veldig mye mer penger enn staten hadde regnet med å få inn fra de direkte eierandelene i år. Det betyr at det blir mer å bruke på oss alle fremover, sier Kragseth.

Troll A-plattformen

Troll er viktigst

Da hun gikk fra toppjobben i private Vår Energi til Petoro tidligere i år, framhevet hun nettopp gleden ved å forvalte våre felles ressurser som den viktigste motivasjonen for å ta jobben.

– Det er så gjevt å få passe på det som kommer oss alle til gode. Norge er et land det ikke finnes maken til når det gjelder hvordan vi forvalter våre felles ressurser til det beste for fellesskapet, sa Kragseth da.

Les også

Troll oppgradert for åtte mrd.: – Et av de mest lønnsomme prosjektene i Equinors historie

Petoro er aldri operatør, men partner på 35 felt på norsk sokkel. Den daglige produksjonen er i overkant av en million fat. Det viktigste feltet er Troll, der Petoro har en eierandel på 56 prosent.

– Troll er juvelen i porteføljen vår og står for 40 prosent av Petoros totale produksjon. Det er ekstremt lønnsomt, sier finansdirektør Johnny Mæland om feltet som sørger for 8 prosent av Europas gass og som nylig satte i drift prosjektet som skal sørge for produksjon forbi 2050.

Publisert: