Holdes ned av LO

Sosionomer, sykepleiere og lærere blir holdt nede i lønn på grunn av LOs sterke makt i arbeidslivet. Det mener forsker.