Telenors milliardjoker

Børsintroduksjonen ble ikke det Tormod Hermansen hadde tenkt seg, men Telenor har to gullkantede salgsopsjoner som kan fylle opp kassa med 31 milliarder kroner.