Verftsarbeidere krever 200 mill.

Rosenberg-arbeiderne og verftskamerater langs hele Vestlandet forlanger 200 millioner i statsbudsjettet for år 2001 til kompetanseheving.