Clinton vil frigi oljereservene

USA vil frigi 30 millioner fat olje fra de strategiske oljelagrene for å presse ned oljeprisen, ifølge energiminister Bill Richardson.