Svithuns idrettslinje i fare

Fylket vurderer å spare penger ved å kutte ned på «idrettslinjen» på St. Svithun videregående skole.