Norsk gass til Polen

Norge er i ferd med å forhandle fram en gassavtale med Polen som kan bety bygging av en ny rørledning fra norsk sokkel gjennom Sverige eller Danmark til Polen.En avtale om salg av en halv milliard kubikkmeter gass årlig i fem år er allerede sluttet med Polen. Men det er bare starten på det som kan bli en vesentlig gasskontrakt for Norge, med ti ganger så store volumer.