Norsk nyvinning for dypvannsboring

Selskapet Atlantis lanserte i dag en ny teknologi for dypvannsboring.