- Høyst beklagelig

— Jeg synes det er høyst beklagelig at en så sentral og ansvarlig politiker som Tore Nordtun sier dette om en så ansvarsfull organisasjon som Oljeindustriens Landsforening, sier administrerende direktør Finn Roar Aamodt.