Sju prosent til kollektivsatsing

Til nå er bare 7 prosent av pengene i transportplan for Nord-Jæren brukt på kollektivtiltak. 63 prosent er brukt på veinettet. Færre reiser kollektivt. Nå legger Stavanger kommune opp til å prioritere myke trafikanter. Til sammen 121 millioner skal brukes på sikkerhet, sykkelstier og turveier.