• IT-studentene Kine Gjerstad Eide (t.v.) og Krister Borge (t.h.) demonstrerer elektronikk i rommet "Åpen sone" i informatikkbygningen i Oslo for skoleelevene (fra v.) Katarina W. Pettersson, Erle Askeland og Rebekka Heggebø. Slikt trengs for å friste ikke minst jenter til å prøve IT-sudier, mener ledelse og studenter ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Ingar Storfjell

Hvorfor velger ikke jenter IT?

Jentene utgjør bare en av fem i IT-studiene ved Universitetet i Oslo. Akademikere klør seg i hodet over hvorfor kjønnsforskjellene fortsatt er så store i det likestilte Norge.