Flere nye oljefelt

Glitne-feltet er bare den første av flere mindre feltutbygginger vest av Stavanger. Statoil planlegger investeringer for mer enn ti milliarder i Sleipner-området.