Bank-vekkelse på Finnøy

Vi skal lage en lokalbank med fjoslukt og internett, som beholder verdiene lokalt og som kan bli børsnotert etter fem år.