• Øyvind Lorentzen i Studentsamskipnaden SiS avduker beviset for at det går framover med prosjektet Rom for studenter. Bak skimtes Frank Bremnes fra SiS. Anders Minge

93 studentboliger på dugnad

Da Lyse kom med 10 millioner kroner onsdag, nådde dugnadsprosjektet Rom for studenter nesten halve målet om 50 millioner kroner til 200 nye studentboliger på Ullandhaug.