Bruker 12 milliarder av oljeinntektene

Regjeringen vil bruke nærmere 12 milliarder kroner av oljeinntektene i statsbudsjettet for neste år og sette nær 189 milliarder inn i Oljefondet.