Suldal Billag på lavgir

SULDAL: Suldal Billag slit økonomisk. Dei folkevalde vil no vurdera om ein må ta nye grep for å gjera selskapet meir lønsamt. Billaget er per i dag eigd av Suldal kommune.