Misnøye med kompetansereformen

Etter— og videreutdanningsreformen er ennå ikke på plass. Derfor sier lokale LO-krefter bare tja til Yngves resultat.