Solakonferansen er avlyst

Årets solakonferanse for luftfart er avlyst.