Skeptisk analyse-guru

Hvis man på liv og død vil eksponere seg for risiko, kan man jo flytte lånene sine over i yen, sier administrerende direktør Kristoffer Stensrud i Skagen Fondene AS.