Plattformer kan bli fremtidens bruer

Utrangerte oljeplatt-former kan bli til bruer i Høgsfjorden og andre norske fjorder.