Lettere nerveskader blantsmelteverkansatte

Ansatte i norske mangansmelteverk, som det iSauda, har fått lettere nerveskader i form av økt skjelving påhendene. Det viser en undersøkelse fra Statensarbeidsmiljøinstitutt.