Navis mot oppkjøp eller fusjon

Fred. Olsen Energy (FOE) møter i dagNavis-ledelsen. FOE vurderer et fullstendig oppkjøp eller en fusjonmed Stavanger-selskapet.