Nedgang for HÅG

HÅG-gruppen hadde i fjor et resultat etter skatt på 32,4 millioner kroner. Det er en nedgang på 16,8 millioner kroner fra året før.