Litt tvang for likestilling

Likestillingsombud Kristin Mile mener vi ikke hadde hatt høstens bruduljer på toppen av norsk næringsliv med en mer lik fordeling mellom kvinner og menn i bedriftsstyrene.