Kraftig skatteregn over kraftkommuner

Norske kraftkommuner tjener 275 millioner kroner ekstra på mye nedbør og rekordhøy kraftproduksjon.