Vindparker forsinkes av nye krav

Sluttbehandlingen av flere vindkraftsøknader blir inntil et halvt år forsinket. Nye krav vil blant annet ramme Tysvær.