Bønder bondefanget av regnskapsfører

30-35 prosent årlig avkastning virket for godt til å være sant. Likevel bet bønder i Flekkefjord, Lund og på Jæren på.