Kraftig resultatvekst for Bouvet

Etter børsnoteringen i mai i fjor har pengene strømmet inn til Bouvet. IT-selskapet har over en tredjedel av omsetningen i avdelingene i Rogaland.