• Thomas Førde

Frå CO2- sirkus til handling

— Ingen har så langt funne det lønnsamt å gjera bruk av CO2 frå land til å auka oljeutvinninga på sokkelen. Men nå bør ein koma i gang med rein deponering av klimagassen frå gasskraftverk.